Cựu sinh viên

Danh sách cựu sinh viên

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014 (Theo Quyết định số 79/qđ-đhktcn 21/10/2013 và Quyết định số 05/QĐ-ĐHKTCN 21/03/2014)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Nguyên quán Xếp loại TOEFL ITP Nơi làm việc khi ra trường
1 DTK0851060217 Bùi Anh Thư 10/12/90 K44AP Thái Nguyên Khá 510 Công ty TNHH Canon Việt Nam
2 DTK0851040058 Cao Xuân Trường  16/11/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 523 Công ty TNHH Denso Việt Nam
3 DTK0851010087 Đỗ Minh  Hải 29/09/90 K44AP Thái Nguyên Khá 513 Công ty Samsung Việt Nam
4 DTK0851010502 Dương Đăng Toản  18/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 507 Công ty Panasonics Việt Nam
5 DTK0851060166 Hoàng Huy Hoàng 03/12/90 K44AP Thái Nguyên TB khá 553 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công
6 DTK0851020148 Hoàng Minh Tú 13/04/89 K44AP Thái Nguyên TB khá 503 Công ty oto Toyota Việt Nam
7 DTK0851070065 Lê Minh Thành 13/12/90 K44AP Thái Nguyên Giỏi 577 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
8 DTK0851010176 Lưu Thành Long 25/08/90 K44AP Thái Nguyên Khá 533 Trung tâm Anh ngữ EEG
9 DTK0851010208 Nguyễn Đức Thịnh  03/01/90 K44AP Thái Bình Khá 540 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
10 DTK0851010606 Nguyễn Quốc  Huấn 14/03/90 K44AP Thái Nguyên Khá 553 Công ty Honda Việt Nam
11 DTK0851010722 Nguyễn Thế Vinh 05/08/89 K44AP Thái Nguyên Khá 543 Công ty oto Toyota Việt Nam
12 DTK0851060020 Nguyễn Thị Bích  Ngọc  28/11/90 K44AP Thái Nguyên Khá 567 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
13 DTK0851020010 Nguyễn Thị Huyền  Chang 03/08/90 K44AP Thái Nguyên Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
14 DTK0851010702 Nguyễn Thị Lâm Oanh  19/11/90 K44AP Thái Nguyên Giỏi 590 Công ty TNHH Canon Việt Nam
15 DTK0851030354 Nguyễn Thị Như Trang  12/06/90 K44AP Phú Thọ Giỏi 610 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
16 DTK0851010002 Phạm Đức Cương 14/11/90 K44AP Thái Bình Khá 547 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam
17 DTK0851060233 Phạm Minh Tuấn 05/06/90 K44AP Thái Nguyên Khá 503 Công ty oto Toyota Việt Nam
18 DTK0851010266 Phạm Văn Quyền 23/10/90 K44AP Thái Bình Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
19 DTK0851010200 Tăng Văn Tưởng 15/10/90 K44AP Bắc Giang Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
20 11110710704 Tô Thái  Hưng  11/09/89 K44AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty ASCN, Quảng Ninh
21 DTK0851020280 Trần Đức Tài  30/07/89 K44AP Thái Nguyên Trung bình 523 Nhà máy Z127 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
22 DTK0851030175 Trần Quang Huy 18/04/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 507 Công ty TNHH Canon Việt Nam
23 DTK0851010032 Trần Thế  Long 18/03/90 K44AP Thái Nguyên Khá 533 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
24 DTK0851030152 Trần Việt Cường 22/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 520 Công ty Honda Việt Nam
25 DTK0851050001 Trịnh Hoàng Anh  30/07/87 K44AP Thái Nguyên Trung bình 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 30/6/2015 (Theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHKTCN ngày 25 tháng 6 năm 2015)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Nguyên quán Xếp loại TOEFL ITP Nơi làm việc khi ra trường
1 DTK0951060015 Bùi Thị Thu Hiền 10/05/91 K45AP Thái Nguyên Khá 570 Công ty Samsung Việt Nam
2 DTK0951010705 Đặng Trần Hoàn 13/05/91 K45AP Bắc Ninh Giỏi 530 Công ty Samsung Việt Nam
3 DTK0851010276 Đỗ Văn Thắng 04/04/90 K44AP Bắc Giang Khá 500 Công ty TNHH Yamaha Việt Nam
4 DTK0951010208 Dương Duy Sơn 01/10/91 K45AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất 14 - Z114
5 DTK0951010234 Dương Văn Chuyền 17/12/91 K45AP Bắc Giang Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
6 DTK0851010299 Dương Việt Cường 25/08/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 503 Công ty TNHH Denso Việt Nam
7 DTK0951010894 Hà Văn Tuấn 25/06/91 K45AP Lạng Sơn Giỏi 547 Công ty TNHH Canon Việt Nam
8 DTK0951060038 Lê Đình Thắng 19/08/91 K45AP Thái Nguyên Trung bình 510 Công ty oto Toyota Việt Nam
9 DTK0951010775 Lê Quang Huy 11/06/90 K45AP Thái Nguyên Khá 520 Công ty TNHH Canon Việt Nam
10 DTK0951010032 Ngô Duy Hưng 26/01/90 K45AP Thái Nguyên TB khá 507 Công ty TNHH Glonics
11 DTK0951020362 Nguyễn Đình Đạt 28/07/91 K45AP Thái Nguyên Trung bình 513 Công ty TNHH Canon Việt Nam
12 DTK0851060070 Nguyễn Đức Thanh 13/03/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 503 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
13 DTK0951010339 Nguyễn Duy Kiên 10/12/91 K45AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam
14 DTK0851060185 Nguyễn Hoàng Long 07/02/90 K44AP Thái Nguyên TB khá 517 Du học tại Nhật Bản
15 DTK0951010689 Nguyễn Mạnh Cường 05/01/91 K45AP Thái Nguyên Khá 540 Công ty Samsung Việt Nam
16 DTK0951010846 Nguyễn Mạnh Cường 05/06/91 K45AP Thái Nguyên Khá 510 Công ty Samsung Việt Nam
17 DTK0951060098 Nguyễn Minh Hoàn 16/10/91 K45AP Thái Nguyên Khá 523 Công ty TNHH Canon Việt Nam
18 DTK0951010598 Nguyễn Ngọc Tưởng 23/10/91 K45AP Tuyên Quang Khá 537 Công ty TNHH Canon Việt Nam
19 DTK0851010293 Nguyễn Quang Bộ 05/04/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 537 Công ty TNHH Canon Việt Nam
20 DTK0851020005 Nguyễn Quốc Bảo 17/10/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 550 Công ty TNHH Canon Việt Nam
21 DTK0951010824 Nguyễn Sơn Tùng 13/11/91 K45AP Bắc Giang Khá 527 Công ty TNHH Canon Việt Nam
22 DTK0851010626 Nguyễn Thanh Sơn 26/11/90 K44AP Thái Nguyên Khá 527 Công ty cổ phần khai khoáng miền núi 
24 DTK0951010533 Nguyễn Tuấn Anh 10/06/91 K45AP Thái Nguyên Khá 523 Công ty Samsung Việt Nam
23 DTK0951010386 Nguyễn Tuấn Cường 04/12/91 K45AP Thái Nguyên Khá 520 Công ty Samsung Việt Nam
25 DTK0951010401 Nguyễn Văn Hoàng 13/10/91 K45AP Thái Nguyên Khá 523 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên - FOMECO - Thái Nguyên
26 DTK0851030276 Phạm Công Thắng 03/03/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 520 Công ty TNHH Canon Việt Nam
27 DTK0851020008 Phạm Hùng Cường 18/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 590 Công ty oto Toyota Việt Nam
28 DTK0851040113 Phạm Hữu Thái 10/05/89 K44AP Quảng Ninh Khá 500 Công ty cổ phần khai khoáng miền núi 
29 DTK0851060232 Phan Đức Trung 10/03/90 K45AP Vĩnh Phúc Khá 557 Công ty TNHH Canon Việt Nam
30 DTK0851010399 Tống Ngọc Linh 10/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 547 Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên
31 DTK0951010614 Trần Tiến Công 26/03/91 K45AP Thái Nguyên Khá 503 Công ty TNHH Canon Việt Nam
32 DTK0951070121 Trịnh Ngọc Khánh 26/04/91 K45AP Thái Nguyên Khá 523 Công ty oto Toyota Việt Nam
33 DTK0951020465 Vũ Anh Ngọc 11/01/91 K45AP Thái Nguyên Giỏi 527 Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đai học Thái Nguyên
34 DTK0951010362 Vũ Duy Thắng 13/09/91 K45AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam
35 DTK0951010768 Vũ Thanh Hà 28/02/91 K45AP Thái Nguyên Khá 510 Công ty Samsung Việt Nam

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 18/4/2016 (Theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTCN ngày 15 tháng 3 năm 2016)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Nguyên quán Xếp loại TOEFL ITP Nơi công tác sau khi ra trường
1 DTK1051020166 Trần Thị Quý Anh 06/05/1992 K46AP.I Thái Nguyên Khá 543 Công ty cổ phần Lilama 69-1
2 DTK1051010011 Ngô Minh Chữ 15/08/1992 K46AP.I Vĩnh Phúc Giỏi 523  
3 DTK1051020605 Ngô Văn Cường 15/09/1992 K46AP.I Vĩnh Phúc Khá 507  
4 DTK1051020342 Ngô Thùy Dung 25/12/1992 K46AP.I Thái Nguyên Khá 513 Công ty Canon Việt Nam
5 DTK1051020261 Trần Đức Duy 06/11/1992 K46AP.I Thái Nguyên Khá 523  
6 DTK1051020639 Đặng Văn Huyên 20/05/1992 K46AP.I Bắc Giang Giỏi 530  
7 DTK1051020116 Vũ Duy Khánh 22/12/1992 K46AP.I Thái Nguyên Khá 527  
8 DTK1051010407 Nguyễn Chí Công 05/03/1992 K46AP.M Bắc Giang Khá  553 Công ty Canon Việt Nam
9 DTK1051010633 Trần Trung 21/11/1992 K46AP.M Quảng Ninh Khá 543  
10 DTK1051010471 Trịnh Đức Trường 29/01/1992 K46AP.M Thái Nguyên Giỏi 500  
11 DTK1051010155 Tô Minh Tuấn 14/05/1992 K46AP.M Thái Nguyên Khá 563  
12 DTK1051010479 Lê Đình Việt 05/04/1992 K46AP.M Hà Nội Giỏi 523 Công ty Denso Việt Nam
13 DTK1051010720 Nguyễn Tuấn Vũ 11/08/1992 K46AP.M Thái Nguyên Khá 500  

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 01/08/2016 (Theo Quyết định số 102/QĐ-ĐHKTCN ngày 01 tháng 8 năm 2016)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Xếp loại TOEFL-ITP Nơi làm việc khi ra trường
1 DTK0851010263 Trần Hồng Quân 08/12/1990 K44AP Trung bình 510  
2 DTK0951020324 Phan Ngọc Minh 27/05/1991 K45AP Trung bình 503  
3 DTK0951010090 Đồng Đức Dũng 31/07/1991 K45AP Trung bình 507  
4 DTK1051020328 Bùi Quốc Việt 07/05/1992 K46APM Khá 500  
5 DTK1051010760 Nguyễn Tùng Linh 21/05/1992 K46APM TB khá 513  
6 DTK1051010708 Nguyễn Anh Tú 02/07/1991 K46APM Trung bình 513  
7 DTK1051010422 Đồng Văn Định 29/02/1992 K46APM Khá 517  
8 DTK1051010770 Nguyễn Đức Quang 21/04/1992 K46APM Khá 530  

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014

STTMSSVHọ và tênNgày sinhLớpNguyên quánXếp loạiTOEFL ITPNơi làm việc khi ra trường
1 DTK0851060217 Bùi Anh Thư 10/12/90 K44AP Thái Nguyên Khá 510 Công ty TNHH Canon Việt Nam
2 DTK0851040058 Cao Xuân Trường  16/11/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 523 Công ty TNHH Denso Việt Nam
3 DTK0851010087 Đỗ Minh  Hải 29/09/90 K44AP Thái Nguyên Khá 513 Công ty Samsung Việt Nam
4 DTK0851010502 Dương Đăng Toản  18/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 507 Công ty Panasonics Việt Nam
5 DTK0851060166 Hoàng Huy Hoàng 03/12/90 K44AP Thái Nguyên TB khá 553 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công
6 DTK0851020148 Hoàng Minh Tú 13/04/89 K44AP Thái Nguyên TB khá 503 Công ty oto Toyota Việt Nam
7 DTK0851070065 Lê Minh Thành 13/12/90 K44AP Thái Nguyên Giỏi 577 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
8 DTK0851010176 Lưu Thành Long 25/08/90 K44AP Thái Nguyên Khá 533 Trung tâm Anh ngữ EEG
9 DTK0851010208 Nguyễn Đức Thịnh  03/01/90 K44AP Thái Bình Khá 540 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
10 DTK0851010606 Nguyễn Quốc  Huấn 14/03/90 K44AP Thái Nguyên Khá 553 Công ty Honda Việt Nam
11 DTK0851010722 Nguyễn Thế Vinh 05/08/89 K44AP Thái Nguyên Khá 543 Công ty oto Toyota Việt Nam
12 DTK0851060020 Nguyễn Thị Bích  Ngọc  28/11/90 K44AP Thái Nguyên Khá 567 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
13 DTK0851020010 Nguyễn Thị Huyền  Chang 03/08/90 K44AP Thái Nguyên Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
14 DTK0851010702 Nguyễn Thị Lâm Oanh  19/11/90 K44AP Thái Nguyên Giỏi 590 Công ty TNHH Canon Việt Nam
15 DTK0851030354 Nguyễn Thị Như Trang  12/06/90 K44AP Phú Thọ Giỏi 610 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
16 DTK0851010002 Phạm Đức Cương 14/11/90 K44AP Thái Bình Khá 547 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam
17 DTK0851060233 Phạm Minh Tuấn 05/06/90 K44AP Thái Nguyên Khá 503 Công ty oto Toyota Việt Nam
18 DTK0851010266 Phạm Văn Quyền 23/10/90 K44AP Thái Bình Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
19 DTK0851010200 Tăng Văn Tưởng 15/10/90 K44AP Bắc Giang Khá 543 Công ty TNHH Canon Việt Nam
20 11110710704 Tô Thái  Hưng  11/09/89 K44AP Thái Nguyên Khá 500 Công ty ASCN, Quảng Ninh
21 DTK0851020280 Trần Đức Tài  30/07/89 K44AP Thái Nguyên Trung bình 523 Nhà máy Z127 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
22 DTK0851030175 Trần Quang Huy 18/04/90 K44AP Thái Nguyên Trung bình 507 Công ty TNHH Canon Việt Nam
23 DTK0851010032 Trần Thế  Long 18/03/90 K44AP Thái Nguyên Khá 533 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
24 DTK0851030152 Trần Việt Cường 22/10/90 K44AP Thái Nguyên Khá 520 Công ty Honda Việt Nam
25 DTK0851050001 Trịnh Hoàng Anh  30/07/87 K44AP Thái Nguyên Trung bình 500 Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn