Lịch thi

Thông báo Về việc dự kiến tổ chức thi TOEFL-ITP do IIG tổ chức tại trường ĐHKTCN năm 2017

Thông báo Về việc dự kiến tổ chức thi TOEFL-ITP do IIG tổ chức tại trường ĐHKTCN năm 2017

03/03/2017 15:05

3/3

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2016-2017

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2016-2017

24/08/2017 10:41

24/08/2017

Danh sách và kế hoạch thi môn Động lực và Phương pháp Tiến trình thiết kế

Danh sách và kế hoạch thi môn Động lực và Phương pháp Tiến trình thiết kế

16/03/2017 13:27

16/3

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016 dành cho sinh chậm tiến độ

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016 dành cho sinh chậm tiến độ

07/09/2016 10:11

07/09/2016

Lịch thi bổ sung học phần hóa học đại cương học kỳ 2 năm học 2015-2016

Lịch thi bổ sung học phần hóa học đại cương học kỳ 2 năm học 2015-2016

06/09/2016 14:29

06/09/2016

Lịch thi tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên K52AP

Lịch thi tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên K52AP

05/09/2016 16:11

05/09/2016

Danh sách dự thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Danh sách dự thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

01/09/2016 09:12

01/09/2016

Danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 2 năm học 2015-2016

Danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 2 năm học 2015-2016

29/08/2016 15:05

29/08/2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 6 năm học 2015-2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 6 năm học 2015-2016

29/08/2016 08:30

29/08/2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

23/08/2016 17:08

23/08/2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

01/08/2016 13:54

01/08/2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học vật liệu kỹ thuật học kỳ hè 2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học vật liệu kỹ thuật học kỳ hè 2016

20/07/2016 14:32

20/07/2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 Đợt 5

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 Đợt 5

12/07/2016 16:32

12/07/2016

Lịch thi và danh sách dự thi học kỳ hè năm 2016

Lịch thi và danh sách dự thi học kỳ hè năm 2016

24/06/2016 10:52

24/06/2016

Lịch thi kỳ 2 năm học 2015 - 2016 điều chỉnh

Lịch thi kỳ 2 năm học 2015 - 2016 điều chỉnh

24/06/2016 10:41

24/06/2016

Page 1/3 <123>