ITC

Phân công công tác

HỌ VÀ TÊN TRẠNG THÁI CHỨC VỤ 
Đỗ Lệ Hà. Đã Chuyển công tác Giám đốc
Bùi Minh Phượng Bình thường Phó giám đốc 
Phan Thành Đạt Bình thường
Nhân viên
Đinh Hồng Phượng Bình thường Nhân viên
Nguyễn Thị Bích Ngọc Bình thường   Nhân viên
Trần Thị Vân Bình thường Nhân viên
TrầDũngn Xuân  Bình thường Nhân viên
Trần Hoàng Việt Vân
Bình thường Nhân viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn