ITC

Phân công công tác

HỌ VÀ TÊN TRẠNG THÁI CHỨC VỤ 
Nguyễn Tuấn Minh Bình thường Giám đốc
Bùi Minh Phượng Bình thường Phó giám đốc 
Phan Thành Đạt Bình thường
Nhân viên
Đinh Hồng Phượng Bình thường Nhân viên
Nguyễn Thị Bích Ngọc Bình thường   Nhân viên
Trần Thị Vân Đã Chuyển công tác Nhân viên
Trần Xuân Dũng Bình thường Nhân viên
Trần Hoàng Việt Vân
Bình thường Nhân viên
Đỗ Lệ Hà. Đã Chuyển công tác Nguyên Giám đốc

Tin mới hơn

Tin cũ hơn