Giới thiệu IC3 và MOS

Giới thiệu các tiêu chuẩn tin học văn phòng

MOS: Microsoft Office  Specialist  là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới

Bài thi MOS được sáng tạo bởi Microsoft  và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ được xây dựng và được được Việt hóa bài thi, giáo trình đã được IIG Việt Nam biên soạn dựa trên thực tế tại Việt Nam.

MOS là điều kiện thiết yếu cho việc học tập và làm việc; giúp chúng ta tăng lợi thế cạnh tranh, khẳng định năng lực vượt trội của bản thân. MOS là một công cụ đắc lực hỗ trợ chúng ta

Các cấp độ của chứng chỉ MOS:

  •  Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.
  •  Expert: Chứng nhận kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel.
  •  Master:  Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện cao cấp nhất trong sử dụng Microsoft Office. Yêu cầu 4 bài thi: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint và một trong 2 bài thi: Outlook hoặc Access.

- Mọi thắc mắc về MOS xin liên hệ với số hotline: 0914.448.218 hoặc thắc mắc trực tiếp tại Showroom Trường Đại học KTCN Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn