Tin tức

DS SV đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2  HK1-2018-2019
DS SV đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 HK1-2018-2019
Danh sách đăng ký thi Toefl ITP ngày 22.9.2018
Danh sách đăng ký thi Toefl ITP ngày 22.9.2018
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 9.9.2018
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 9.9.2018
Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP , Toeic ngày 22/9/2018
Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP , Toeic ngày 22/9/2018 tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 Danh sách sinh viên nộp điểm TOEFL-ITP đăng ký chuyển điểm tháng 7,8/2018
Danh sách sinh viên nộp điểm TOEFL-ITP đăng ký chuyển điểm tháng 7,8/2018

Tin tức mới nhất

DS SV đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2  HK1-2018-2019
DS SV đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt ...
Danh sách đăng ký thi Toefl ITP ngày 22.9.2018
Danh sách đăng ký thi Toefl ITP ngày 22.9.2018
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 9.9.2018
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 9.9.2018
Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP , Toeic ngày 22/9/2018
Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP , Toeic ngày 22/9/20...
 Danh sách sinh viên nộp điểm TOEFL-ITP đăng ký chuyển điểm tháng 7,8/2018
Danh sách sinh viên nộp điểm TOEFL-ITP đăng ký chuyển điểm ...
DS sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
DS sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện làm đồ án tốt...
Tổng hợp môn học và phân công giáo viên dạy học kỳ 1 năm học 2018-2019
Tổng hợp môn học và phân công giáo viên dạy học kỳ 1 năm học...
TB V/v thi Toefl ITP và Toeic ngày 9/9/2018
TB V/v thi Toefl ITP và Toeic ngày 9/9/2018
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019