Tin tức

Danh sách phòng thi Toefl ITP, Toeic ngày 18.8.2019
Danh sách phòng thi Toefl ITP, Toeic ngày 18.8.2019 Địa điểm thi : Nhà A9 - ĐH KTCN
Điểm thi TOEIC, TOEFL ngày 4.8.2019
Điểm thi TOEIC, TOEFL ngày 4.8.2019
Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Điểm thi TOEFL ngày 7.7.2019
Điểm thi TOEFL ngày 7.7.2019
TB V/v Giới thiệu sinh viên tốt nghiệp sang Nhật làm việc theo chương trình Hiệp hội văn hóa lễ nghi ứng xử Nhật Bản - Meister.
TB V/v Giới thiệu sinh viên tốt nghiệp sang Nhật làm việc theo chương trình Hiệp hội văn hóa lễ nghi ứng xử Nhật Bản - Meister.

Tin tức mới nhất

Danh sách phòng thi Toefl ITP, Toeic ngày 18.8.2019
Danh sách phòng thi Toefl ITP, Toeic ngày 18.8.2019 Địa điể...
Điểm thi TOEIC, TOEFL ngày 4.8.2019
Điểm thi TOEIC, TOEFL ngày 4.8.2019
Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Điểm thi TOEFL ngày 7.7.2019
Điểm thi TOEFL ngày 7.7.2019
TB V/v Giới thiệu sinh viên tốt nghiệp sang Nhật làm việc theo chương trình Hiệp hội văn hóa lễ nghi ứng xử Nhật Bản - Meister.
TB V/v Giới thiệu sinh viên tốt nghiệp sang Nhật làm việc th...
Danh sách điểm danh học kỳ hè 2018-2019
Danh sách điểm danh học kỳ hè 2018-2019
Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 8 năm 2019
Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng...
Thông báo về việc triển khai chương trình Intership thực tập hưởng lương tại Nhật Bản
Thông báo về việc triển khai chương trình Intership thực tập...
Danh sách chia ca thi Toefl ITP; Toeic ngày 02/06/2019 tại TNUT
Danh sách chia ca thi Toefl ITP; Toeic ngày 02/06/2019 tại T...
TB V/v thi Toefl ITP và Toeic ngày 19.5.2019
TB V/v thi Toefl ITP và Toeic ngày 19.5.2019
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 17.3.2019
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 17.3.2019
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 17.3.2019
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 17.3.2019