Tin tức

Danh sách nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (bổ sung đồ án TN)
Danh sách nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (bổ sung đồ án TN)
Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách phòng thi Toefl - ITP ; Toeic ngày 11/11/2018
Danh sách phòng thi Toefl - ITP ; Toeic ngày 11/11/2018
Danh sách nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019
Danh sách nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019
DS đăng ký thi Toefl - ITP ; Toeic ngày 11.11.2018
DS đăng ký thi Toefl - ITP ; Toeic ngày 11.11.2018

Tin tức mới nhất

Danh sách nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (bổ sung đồ án TN)
Danh sách nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (bổ sung ...
Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I nă...
Danh sách phòng thi Toefl - ITP ; Toeic ngày 11/11/2018
Danh sách phòng thi Toefl - ITP ; Toeic ngày 11/11/2018
Danh sách nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019
Danh sách nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019
DS đăng ký thi Toefl - ITP ; Toeic ngày 11.11.2018
DS đăng ký thi Toefl - ITP ; Toeic ngày 11.11.2018
Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 -2019
Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 -2019
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 14.10.2018
Điểm thi Toefl - Toeic ngày 14.10.2018 tại trường ĐH KTCN
TB V/v đăng ký thi Toefl ITP và Toeic ngày 11/11/2018
TB V/v đăng ký thi Toefl ITP và Toeic ngày 11/11/2018
Danh sách phòng thi ngày 14/10/2018
Danh sách phòng thi ngày 14/10/2018 tại nhà A9 trường ĐH KT...
Điểm thi Toefl ngày 22.9 và ngày 23.9.2018
Điểm thi Toefl ngày 22.9 và ngày 23.9.2018
DSSV nộp điểm TOEFL ITP, TOEIC đăng ký chuyển điểm, xét TN. (Bổ sung T9)
DSSV nộp điểm Toefl ITP, Toiec đăng ký chuyển điểm, xét TN. ...
DS SV đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2  HK1-2018-2019
DS SV đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt ...