Quyết định CTTT

Quyết định về việc quy định học phí cho các ngành đào tạo thuộc Chương trình tiên tiến và Chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc quy định học phí cho các ngành đào tạo thuộc Chương trình tiên tiến và Chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

29/11/2021 15:10

Quyết định về việc quy định học phí cho các ngành đào tạo thuộc Chương trình tiên tiến và Chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại trường Đại học Kỹ ...

Quyết định về việc chi học bổng cho sinh viên CTTT học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 va học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Quyết định về việc chi học bổng cho sinh viên CTTT học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 va học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

30/08/2016 08:03

QD so 114

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên CTTT học kỳ 2 năm học 2014-2015 và học kỳ 1 năm 2015-2016

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên CTTT học kỳ 2 năm học 2014-2015 và học kỳ 1 năm 2015-2016

17/08/2016 07:29

QD so 107

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

03/08/2016 10:00

QD so 102

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh từ 2016 đến 2019

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh từ 2016 đến 2019

26/07/2016 08:38

QD so 59

Quyết định về việc xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 các lớp CTTT và LKĐT Quốc tế

Quyết định về việc xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 các lớp CTTT và LKĐT Quốc tế

26/07/2016 08:00

QĐ số 99

Quyết định ban hành quy định quản lý người nước ngoài học tập và làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định ban hành quy định quản lý người nước ngoài học tập và làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

17/08/2016 15:33

QD so 31

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

17/08/2016 15:39

QD so 99

Page 1/1 <1>