Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học phần phân tích hệ thống và học phần hệ thống 2

Thời khóa biểu học phần phân tích hệ thống và học phần hệ thống 2

11/05/2018 15:30

11/05/2018

Thời khóa biểu và lịch thi học phần Tín hiệu ngẫu nhiên và tạp âm GEE007

Thời khóa biểu và lịch thi học phần Tín hiệu ngẫu nhiên và tạp âm GEE007

17/04/2018 09:29

17/04/2018

Điều chỉnh lịch ngày 9/4/2018

Điều chỉnh lịch ngày 9/4/2018

06/04/2018 14:41

6.4.2018

Thời khóa biểu học phần thiết kế mạch điện tử tuyến tính

Thời khóa biểu học phần thiết kế mạch điện tử tuyến tính

30/03/2018 15:28

30.03.2018

Thời khóa biểu tuần 1 từ 4/9 đến 10/9/2017 dành cho sinh viên CTTT K53

Thời khóa biểu tuần 1 từ 4/9 đến 10/9/2017 dành cho sinh viên CTTT K53

03/09/2017 19:20

K53

Thời khóa biểu các lớp K52AP

Thời khóa biểu các lớp K52AP

12/09/2016 10:31

12/09/2016

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017 dành cho K52AP

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017 dành cho K52AP

05/09/2016 14:41

05/09/2016

Thông báo vv tổ chức GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K51

Thông báo vv tổ chức GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K51

26/05/2016 08:05

Thông báo vv tổ chức GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K51

Danh sách dự thi các học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Danh sách dự thi các học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

18/05/2016 15:43

Danh sách dự thi các học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 Đợt 3

Danh sách dự thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Danh sách dự thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

17/05/2016 07:25

Danh sách dự thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 -

Thông báo về việc điều chỉnh sinh viên học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và kế hoạch học kỳ hè năm học 2015 - 2016

Thông báo về việc điều chỉnh sinh viên học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và kế hoạch học kỳ hè năm học 2015 - 2016

16/05/2016 15:31

Thông báo về việc điều chỉnh sinh viên học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và kế hoạch học kỳ hè năm học 2015 - 2016

Lịch thi chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo quốc tế học kỳ II năm học 2015 - 2016 - Đợt 3

Lịch thi chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo quốc tế học kỳ II năm học 2015 - 2016 - Đợt 3

10/05/2016 15:10

Lịch thi chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo quốc tế học kỳ II năm học 2015 - 2016 - Đợt 3

Danh sách bổ sung lần 5 sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Danh sách bổ sung lần 5 sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

25/04/2016 16:41

Danh sách bổ sung lần 5 sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Danh sách sinh viên học giáo dục Quốc phòng - An ninh từ 5/6 đến 10/7/2016

Danh sách sinh viên học giáo dục Quốc phòng - An ninh từ 5/6 đến 10/7/2016

20/04/2016 09:34

Danh sách sinh viên học giáo dục Quốc phòng - An ninh từ 5/6 đến 10/7/2016

Danh sách bổ sung lần 4 sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Danh sách bổ sung lần 4 sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

19/04/2016 14:59

Danh sách bổ sung lần 4 sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp Học kỳ II năm học 2015 - 2016

Page 1/2 <12>