Thời khóa biểu

Lịch thi điều chỉnh Chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo Quốc tế học kỳ 2 năm học 2015-2016 - Đợt 2

Lịch thi điều chỉnh Chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo Quốc tế học kỳ 2 năm học 2015-2016 - Đợt 2

14/04/2016 11:02

Lịch thi điều chỉnh Chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo Quốc tế học kỳ 2 năm học 2015-2016 - Đợt 2 Môn Phân tích thiết kế hệ thống và môn Hệ t...

Lịch thi và DS dự thi chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo quốc tế học kỳ II năm học 2015 - 2016 - Đợt 2

Lịch thi và DS dự thi chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo quốc tế học kỳ II năm học 2015 - 2016 - Đợt 2

07/04/2016 18:19

Lịch thi và DS dự thi chương trình tiên tiến và Liên kết đào tạo quốc tế học kỳ II năm học 2015 - 2016 - Đợt 2

Lịch thi kết thúc học phần đợt 5 học kỳ 1 năm học 2015-2016

Lịch thi kết thúc học phần đợt 5 học kỳ 1 năm học 2015-2016

04/01/2016 01:15

04/01/2016

Lịch học và DS sinh viên học phần toán học ứng dụng tự chọn (EE325)

Lịch học và DS sinh viên học phần toán học ứng dụng tự chọn (EE325)

21/12/2015 10:16

21/12/2015

Thời khóa biểu học phần Thí nghiệm Vật lý 2

Thời khóa biểu học phần Thí nghiệm Vật lý 2

11/12/2015 14:46

11/12/2015

Lịch thi kết thúc học phần Hệ thống 2 và học phần Phân tích thiết kế hệ thống (điều chỉnh)

Lịch thi kết thúc học phần Hệ thống 2 và học phần Phân tích thiết kế hệ thống (điều chỉnh)

05/11/2015 10:23

12/11/2015

Thời khóa biểu và danh sách lớp K51AP

Thời khóa biểu và danh sách lớp K51AP

22/09/2015 10:35

22/09/2015

Thời khóa biểu học phần tiếng Anh kỹ thuật ENG106 (TNA02)

Thời khóa biểu học phần tiếng Anh kỹ thuật ENG106 (TNA02)

12/08/2015 16:52

12/8/2015

Danh sách phân lớp sinh viên và thời khóa biểu K50AP (25/9/2014)

Danh sách phân lớp sinh viên và thời khóa biểu K50AP (25/9/2014)

23/09/2014 16:54

Danh sách sinh viên K50AP cập nhật ngày 25/9/2014

Thời khóa biểu học kỳ I toàn khoa năm học 2014-2015

Thời khóa biểu học kỳ I toàn khoa năm học 2014-2015

11/09/2014 17:06

Thời khóa biểu chung K44-K49 học kỳ I 2014-2015.

Thời khóa biểu K50AP học kì I 2014-2015

Thời khóa biểu K50AP học kì I 2014-2015

08/09/2014 15:30

Thời khóa biểu K50

Page 2/2 <12>