Thông báo

Thông báo hoãn thi Toefl - ITP, Toiec tháng 2 năm 2022

Thông báo hoãn thi Toefl - ITP, Toiec tháng 2 năm 2022

22/04/2022 11:23

Thông báo hoãn thi Toefl - ITP, Toiec tháng 2 năm 2022

Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 2 năm 2022

Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 2 năm 2022

22/04/2022 11:17

Thông báo tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 2 năm 2022

Thông báo chia ca thi Toefl- Toiec tháng 1 năm 2022

Thông báo chia ca thi Toefl- Toiec tháng 1 năm 2022

22/04/2022 11:00

Thông báo chia ca thi Toefl- Toiec tháng 1 năm 2022

Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL – ITP, TOEIC từ ngày 09 tháng 01 sang ngày 23 tháng 1 năm 2022

Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL – ITP, TOEIC từ ngày 09 tháng 01 sang ngày 23 tháng 1 năm 2022

05/01/2022 14:25

Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL – ITP, TOEIC từ ngày 09 tháng 01 sang ngày 23 tháng 1 năm 2022

Thông báo Tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 01 năm 2022

Thông báo Tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 01 năm 2022

10/12/2021 08:32

Thông báo Tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 01 năm 2022

TB Tiếp tục tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 11.2021

TB Tiếp tục tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 11.2021

01/12/2021 10:17

TB Tiếp tục tổ chức đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 11.2021

TB Hoãn thi Toefl ITP, Toeic ngày 21.11 và 5.12

TB Hoãn thi Toefl ITP, Toeic ngày 21.11 và 5.12

01/12/2021 10:04

TB Hoãn thi Toefl ITP, Toeic ngày 21.11 và 5.12

TB xác nhận tham gia thi Toefl ITP, Toeic ngày 11.7

TB xác nhận tham gia thi Toefl ITP, Toeic ngày 11.7

01/12/2021 09:55

TB xác nhận tham gia thi Toefl ITP, Toeic ngày 11.7

Thông báo trả phiếu điểm Toefl ITP, Toeic từ năm 2012 đến năm 2018

Thông báo trả phiếu điểm Toefl ITP, Toeic từ năm 2012 đến năm 2018

30/11/2021 11:00

Thông báo trả phiếu điểm Toefl ITP, Toeic từ năm 2012 đến năm 2018

Thông báo đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 12.2021

Thông báo đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 12.2021

30/11/2021 10:58

Thông báo đăng ký thi Toefl ITP, Toeic tháng 12.2021

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

29/11/2021 14:50

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Thông báo đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 11.2021

Thông báo đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 11.2021

29/11/2021 14:49

Thông báo đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 11.2021

Thông báo hoãn thi ngày 22.8

Thông báo hoãn thi ngày 22.8

29/11/2021 14:47

Thông báo hoãn thi ngày 22.8

Thông báo hoãn thi 11.7

Thông báo hoãn thi 11.7

29/11/2021 14:41

Thông báo hoãn thi 11.7

Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cập nhật 23.1.2019

Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cập nhật 23.1.2019

24/01/2019 08:23

Danh sách sinh viên xin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cập nhật 23.1.2019

Page 1/14 <12345678910...1314>