Thông báo

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

02/01/2019 14:33

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Điều kiện dự thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Điều kiện dự thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

10/12/2018 15:53

Điều kiện dự thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2018-2019

12/11/2018 15:31

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2018-2019

Tuyển dụng thực tập sinh có lương tại công ty cổ phần Sanken Nhật Bản

Tuyển dụng thực tập sinh có lương tại công ty cổ phần Sanken Nhật Bản

11/07/2018 13:58

11/07/2018

Danh sách nộp phiếu điểm TOEFL-ITP xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2018

Danh sách nộp phiếu điểm TOEFL-ITP xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2018

04/07/2018 16:46

04/07/2018

Thông báo kế hoạch học giáo dục Quốc phòng năm học 2017-2018

Thông báo kế hoạch học giáo dục Quốc phòng năm học 2017-2018

19/04/2018 14:18

19/04/2018

Thông báo điều chỉnh lịch học các lớp K50 CTTT

Thông báo điều chỉnh lịch học các lớp K50 CTTT

28/03/2018 10:09

28.03.2018

Lịch thi các học phần tiếng Anh K53 và lịch học mới từ tuần 30

Lịch thi các học phần tiếng Anh K53 và lịch học mới từ tuần 30

22/03/2018 12:33

21/3

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo "Giới thiệu cơ hội thực tập IAESTE tại nước ngoài năm 2018"

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo "Giới thiệu cơ hội thực tập IAESTE tại nước ngoài năm 2018"

06/03/2018 16:34

6/3

Thông báo về điều kiện dự thi do nợ học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên CTTT

Thông báo về điều kiện dự thi do nợ học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên CTTT

04/01/2018 13:30

4/1

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

31/10/2017 15:04

31/10/2017

Kết quả thi Toefl-itp ngày 15/10/2017

Kết quả thi Toefl-itp ngày 15/10/2017

23/10/2017 07:47

15

Thông báo kết quả thi TOEFL-ITP ngày 17/9/2017

Thông báo kết quả thi TOEFL-ITP ngày 17/9/2017

26/09/2017 08:04

26/9

Kế hoạch thực tập xưởng của sinh viên K50APM và K50API

Kế hoạch thực tập xưởng của sinh viên K50APM và K50API

07/09/2017 13:57

6/9

Thông báo về lịch đi xưởng của sinh viên K50APM và K50API

Thông báo về lịch đi xưởng của sinh viên K50APM và K50API

07/09/2017 13:55

6/9

Page 2/14 <12345678910...1314>