Thông báo

Thông báo học bổng tại trường King MongKut Thái Lan

Thông báo học bổng tại trường King MongKut Thái Lan

10/08/2014 23:34

Trường Đại học Kỹ thuật King MongKut cấp 10 xuất học bổng cho sinh viên TNUT sang KMUTT trong kỳ mùa xuân 2014.

Hội thảo chuyên đề "Cuộc sống của tôi với Khoa học"

Hội thảo chuyên đề "Cuộc sống của tôi với Khoa học"

11/08/2014 06:23

Trung tâm Hợp tác đào tạo Quốc tế đã phối hợp với Giáo sư Deborah Chung tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Cuộc sống của tôi với khoa học”.

Một số hình ảnh tốt nghiệp của sinh viên chương trình 2+2 tại Sơn Đông- Trung Quốc

Một số hình ảnh tốt nghiệp của sinh viên chương trình 2+2 tại Sơn Đông- Trung Quốc

11/08/2014 06:31

Một số hình ảnh tốt nghiệp của sinh viên chương trình 2+2 tại Sơn Đông- Trung Quốc

Hội thảo về định hướng nghề cho sinh viên Chương trình Tiên tiến

Hội thảo về định hướng nghề cho sinh viên Chương trình Tiên tiến

11/08/2014 06:27

Hội thảo là dịp để sinh viên CTTT học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tích lũy cho bản thân những kỹ năng trong quá trình xin việc sắp tới.

Đoàn công tác của trường Đại học đảo Staten Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp TN

Đoàn công tác của trường Đại học đảo Staten Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp TN

11/08/2014 06:33

Trong không khí thân thiện và cởi mở, hai Nhà trường đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc triển khai chương trình tiên tiến như trao đ...

Sinh viên chương trình tiên tiến trường đại học kỹ thuật công nghiệp học tập và giao lưu văn hoá tại Thái Lan

Sinh viên chương trình tiên tiến trường đại học kỹ thuật công nghiệp học tập và giao lưu văn hoá tại Thái Lan

11/08/2014 06:49

Sinh viên chương trình tiên tiến trường đại học kỹ thuật công nghiệp học tập và giao lưu văn hoá tại Thái Lan

Hội thảo chuyên đề các mô hình vi cơ khí để chuẩn đoán khuyết tật và gãy hỏng trong vật liệu hỗn hợp

Hội thảo chuyên đề các mô hình vi cơ khí để chuẩn đoán khuyết tật và gãy hỏng trong vật liệu hỗn hợp

11/08/2014 06:38

Hội thảo chuyên đề các mô hình vi cơ khí để chuẩn đoán khuyết tật và gãy hỏng trong vật liệu hỗn hợp

Page 14/14 <12...4567891011121314>