Điểm TOEFL - ITP

Kết quả thi TOEFL-ITP  09/1

Kết quả thi TOEFL-ITP 09/1

16/01/2017 16:57

20/1

Kết quả TOEFL-ITP ngày 26/12/2016

Kết quả TOEFL-ITP ngày 26/12/2016

03/01/2017 16:28

3/1/2017

Điểm thi TOEFL-ITP ngày 14/11/2016

Điểm thi TOEFL-ITP ngày 14/11/2016

21/11/2016 15:17

21/11/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12-13/09/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12-13/09/2016

20/09/2016 17:31

20/09/2016

Kết quả thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

Kết quả thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

16/08/2016 07:59

Kết quả thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

Điểm thi tiếng Anh TOEFL-ITP K51AP

Điểm thi tiếng Anh TOEFL-ITP K51AP

10/08/2016 15:10

10/08/2016

Điểm TOEFL-ITP SV toàn trường (18/07/2016)

Điểm TOEFL-ITP SV toàn trường (18/07/2016)

18/07/2016 11:02

18/07/2016

Điểm TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/06/2016

Điểm TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/06/2016

04/07/2016 08:28

04/07/2016

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

17/05/2016 08:32

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 09/5/2016

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 09/5/2016

17/05/2016 07:50

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 09/5/2016

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

20/04/2016 15:29

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 11/4/2016

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 11/4/2016

20/04/2016 14:56

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 11/4/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày14/3/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày14/3/2016

21/03/2016 18:25

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày14/3/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/01/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/01/2016

31/01/2016 23:52

02/01/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 11/01/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 11/01/2016

17/01/2016 22:38

18/01/2016

Page 1/3 <123>