Điểm TOEFL - ITP

Danh sách sinh viên đăng ký chuyển điểm A đối với 10 tín chỉ học phần tiếng Anh tháng 4 và tháng 5 năm 2018

Mọi thông tin vui lòng liên hệ với trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế tại showroom gần cổng chính của trường ĐHKTCN.

Lưu ý:

- Đối với sinh viên K50 trở về sau đã nộp điểm nhưng không đạt 450 sẽ được cộng điểm theo quy định của nhà trường (không được chuyển điểm)

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn