Điểm TOEFL - ITP

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 05/03/2017

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 05/03/2017

13/03/2017 13:27

12/03

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi 20/02/2017

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi 20/02/2017

01/03/2017 15:08

1/3

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi 09/01/2017

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi 09/01/2017

16/01/2017 16:57

20/1

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 26/12/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 26/12/2016

03/01/2017 16:28

3/1/2017

Điểm thi TOEFL-ITP tháng 12/2016

Điểm thi TOEFL-ITP tháng 12/2016

19/12/2016 16:53

19/12

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/11/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/11/2016

21/11/2016 15:17

21/11/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi tháng 10/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi tháng 10/2016

17/10/2016 16:19

17/10

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12-13/09/2016

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12-13/09/2016

20/09/2016 17:31

20/09/2016

Kết quả thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

Kết quả thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

16/08/2016 07:59

Kết quả thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

Điểm TOEFL-ITP SV toàn trường (18/07/2016)

Điểm TOEFL-ITP SV toàn trường (18/07/2016)

18/07/2016 11:02

18/07/2016

Điểm TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/06/2016

Điểm TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/06/2016

04/07/2016 08:28

04/07/2016

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

17/05/2016 08:32

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 09/5/2016

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 09/5/2016

17/05/2016 07:50

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 09/5/2016

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

20/04/2016 15:29

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ, cần làm lại để được nhận chứng chỉ

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 11/4/2016

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 11/4/2016

20/04/2016 14:56

Điểm thi TOEFL - ITP đợt thi ngày 11/4/2016

Page 3/5 <12345>