Thông báo

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 10/10/2016

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 10/10/2016

07/10/2016 15:29

8/10/2016

Cơ hội học bổng Thạc sỹ của GS Đại học Feng Chia Đài Loan

Cơ hội học bổng Thạc sỹ của GS Đại học Feng Chia Đài Loan

07/10/2016 10:42

06/10/2016

Danh sách sinh viên K48, K49 đi thực tập xưởng.

Danh sách sinh viên K48, K49 đi thực tập xưởng.

07/10/2016 08:26

06/10/2016

Lịch thi lại tổng hợp và danh sách phòng thi

Lịch thi lại tổng hợp và danh sách phòng thi

28/09/2016 10:51

28/09

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ sau 26.9.2016

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ sau 26.9.2016

26/09/2016 08:32

26.9.2016

Thông báo lịch tổ chức TOEFL-ITP dự kiến 2016-2017

Thông báo lịch tổ chức TOEFL-ITP dự kiến 2016-2017

16/09/2016 14:44

tb53

Tuyển sinh các lớp tiếng Hàn cơ bản ngắn hạn

Tuyển sinh các lớp tiếng Hàn cơ bản ngắn hạn

14/09/2016 17:02

Tb_so_52

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2015-2016

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2015-2016

31/08/2016 10:17

TB so 165

Thông báo về điều chỉnh các điều kiện đăng ký học phần đối với sinh viên CTTT

Thông báo về điều chỉnh các điều kiện đăng ký học phần đối với sinh viên CTTT

24/08/2016 17:03

24/08/2016

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ sau

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ sau

17/08/2016 07:45

17/08/2016

Danh sách sinh viên CTTT tốt nghiệp hè 2016

Danh sách sinh viên CTTT tốt nghiệp hè 2016

26/07/2016 07:44

26/07/2016

Danh sách SV CTTT và LKĐT Quốc tế dự kiến đạt học bổng khuyến khích học kỳ 2 năm học 2014-2015 và học kỳ 1 năm học 2015-2016

Danh sách SV CTTT và LKĐT Quốc tế dự kiến đạt học bổng khuyến khích học kỳ 2 năm học 2014-2015 và học kỳ 1 năm học 2015-2016

26/07/2016 08:20

TB số 101

Danh sách sinh viên đã nộp điểm tiếng Anh TOEFL-ITP xét tốt nghiệp hè 2016

Danh sách sinh viên đã nộp điểm tiếng Anh TOEFL-ITP xét tốt nghiệp hè 2016

08/07/2016 07:39

08/07/2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện điểm tiếng Anh TOEFL-ITP tháng 6 và 7

Danh sách sinh viên đủ điều kiện điểm tiếng Anh TOEFL-ITP tháng 6 và 7

06/07/2016 14:07

06/07/2016

Danh sách sinh viên được chuyển điểm A các học phần tiếng Anh tháng 3,4 và 5

Danh sách sinh viên được chuyển điểm A các học phần tiếng Anh tháng 3,4 và 5

27/05/2016 14:08

27/05/2016

Page 6/14 <12345678910...1314>