Thông báo

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập học kỳ Hè năm học 2014-2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập học kỳ Hè năm học 2014-2015

30/06/2015 15:32

30/06/2015

Danh sách sinh viên CTTT đăng ký nhận bằng ngày 30/6/2015

Danh sách sinh viên CTTT đăng ký nhận bằng ngày 30/6/2015

29/06/2015 14:28

29/06/2015

Lịch thi kết thúc học phần Statics và Calculus 3 học kỳ hè năm học 2014-2015

Lịch thi kết thúc học phần Statics và Calculus 3 học kỳ hè năm học 2014-2015

29/06/2015 10:16

29/6/2015

Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét TN tháng 6/2015

Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ xét TN tháng 6/2015

24/06/2015 09:51

24/06/2015

Thông báo về việc tổ chức trao bằng tốt nghiệp ngày 30/6/2015

Thông báo về việc tổ chức trao bằng tốt nghiệp ngày 30/6/2015

25/06/2015 14:52

25/06/2015

Danh sách sinh viên CTTT xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

Danh sách sinh viên CTTT xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

19/06/2015 17:53

19/06/2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện điểm tiếng Anh TOEFL-ITP để xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện điểm tiếng Anh TOEFL-ITP để xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

14/06/2015 17:31

14/06/15

Thái Nguyên University of Technology Summer Camp 2015

Thái Nguyên University of Technology Summer Camp 2015

26/05/2015 15:00

26/05/2015

Thông báo về việc chuyển giảng đường dành cho sinh viên CTTT và LKĐTQT

Thông báo về việc chuyển giảng đường dành cho sinh viên CTTT và LKĐTQT

15/06/2015 17:31

15/06/2015

Danh sách thí sinh cần nộp lại CMND để nhận chứng chỉ TOEFL-ITP sau

Danh sách thí sinh cần nộp lại CMND để nhận chứng chỉ TOEFL-ITP sau

22/05/2015 09:48

27/05/2015

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/06/2015

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/06/2015

25/05/2015 07:08

22/05/2015

Thông báo v/v kiểm tra lại kết quả học tập của sinh viên K45AP

Thông báo v/v kiểm tra lại kết quả học tập của sinh viên K45AP

13/05/2015 15:11

13/05/2015

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần trực tuyến học kỳ hè năm học 2014-2015

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần trực tuyến học kỳ hè năm học 2014-2015

12/05/2015 07:24

12/05/2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

04/05/2015 17:35

04/05/2015

Các học phần dự kiến mở học kỳ hè năm học 2014-2015

Các học phần dự kiến mở học kỳ hè năm học 2014-2015

04/05/2015 16:55

04/05/2015

Page 10/14 <12...4567891011121314>