Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi TOEFL-ITP

Thông báo về việc tổ chức thi TOEFL-ITP

22/09/2015 10:22

TBso74

Lịch học lớp tiếng Anh dành cho giảng viên

Lịch học lớp tiếng Anh dành cho giảng viên

18/09/2015 15:34

18/09/2015

Thông báo về việc nộp tiền sách K50AP học kỳ 2 năm học 2014-205

Thông báo về việc nộp tiền sách K50AP học kỳ 2 năm học 2014-205

16/09/2015 16:19

16/09/2015

Danh sách thí sinh cần nộp lại CMND để nhận chứng chỉ

Danh sách thí sinh cần nộp lại CMND để nhận chứng chỉ

08/09/2015 17:19

08/09/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 31/08/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 31/08/2015

28/08/2015 17:19

28/08/15

Thông báo về việc chuyển thi TOEFL-ITP

Thông báo về việc chuyển thi TOEFL-ITP

24/08/2015 08:09

TBso1322/TB IIG-TCT

Danh sách thí sinh và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/08/2015

Danh sách thí sinh và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/08/2015

07/08/2015 16:45

TBso64

Điểm xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp 2015

Điểm xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp 2015

31/07/2015 07:48

TB số 1443

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần trực tuyến học kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần trực tuyến học kỳ I năm học 2015-2016

28/07/2015 11:03

28/07/2015

Danh sách học phần dự kiến trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

Danh sách học phần dự kiến trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

28/07/2015 07:39

28/07/2015

Quy định về việc dự thi TOEFL-ITP

Quy định về việc dự thi TOEFL-ITP

27/07/2015 09:18

27/07/2015

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/08/2015

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/08/2015

21/07/2015 10:13

21/07/2015

Điểm thi TOEFL-ITP  retake ngày 30/06/2015

Điểm thi TOEFL-ITP retake ngày 30/06/2015

09/07/2015 07:41

09/7/2015

Lịch thi kết thúc học phần vật lý 3 học kỳ hè 2014-2015

Lịch thi kết thúc học phần vật lý 3 học kỳ hè 2014-2015

07/07/2015 15:39

07/7/2015

Danh sách dự thi các học phần trong học kỳ hè năm học 2014-2015

Danh sách dự thi các học phần trong học kỳ hè năm học 2014-2015

07/07/2015 14:34

07/7/2015

Page 9/14 <12...4567891011121314>