Thông báo

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí cho sinh viên Chương trình tiên tiến và liên kết đào tạo học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí cho sinh viên Chương trình tiên tiến và liên kết đào tạo học kỳ 2 năm học 2015-2016

28/04/2016 10:21

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí cho sinh viên Chương trình tiên tiến và liên kết đào tạo học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo chương trình học bổng của Đại học Quốc lập Chung Cheng, Đài Loan

Thông báo chương trình học bổng của Đại học Quốc lập Chung Cheng, Đài Loan

25/02/2016 18:02

Thông báo chương trình học bổng của Đại học Quốc lập Chung Cheng, Đài Loan

Danh sách sinh viên CTTT xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Danh sách sinh viên CTTT xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

03/02/2016 22:52

04/02/2016

DS bổ sung sinh viên đủ điều kiện làm đô án tốt nghiệp và DS đủ điều kiện đi thực tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

DS bổ sung sinh viên đủ điều kiện làm đô án tốt nghiệp và DS đủ điều kiện đi thực tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

28/01/2016 01:47

28/01/2016

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/01/2016

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/01/2016

24/01/2016 16:58

22/01/2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TA TOEFL-ITP xét tốt nghiệp tháng 1 năm 2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TA TOEFL-ITP xét tốt nghiệp tháng 1 năm 2016

20/01/2016 22:26

21/01/2016

DS sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2015-2016

DS sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2015-2016

20/01/2016 17:47

21/01/2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TA TOEFL-ITP xét học bổng khuyến khích kỳ 1 năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TA TOEFL-ITP xét học bổng khuyến khích kỳ 1 năm học 2015-2016

18/01/2016 22:36

19/01/2016

Danh sách bổ sung sinh viên đủ điều kiện đi thực tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

Danh sách bổ sung sinh viên đủ điều kiện đi thực tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

18/01/2016 19:50

19/01/2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

12/01/2016 19:31

13/01/2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần điều chỉnh học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần điều chỉnh học kỳ 2 năm học 2015-2016

10/01/2016 19:28

TBso02.2016

Thông báo về việc tham gia một học kỳ tại Hoa Kỳ

Thông báo về việc tham gia một học kỳ tại Hoa Kỳ

06/01/2016 17:55

07/01/2015

Danh sách dự thi bổ sung học kỳ 1 năm 2015-2016 đợt 4

Danh sách dự thi bổ sung học kỳ 1 năm 2015-2016 đợt 4

23/12/2015 00:58

23/12/2015

Lịch thi kết thúc HP Thể dục 1 và HP Những NLCD của CM Mác Lenin 1

Lịch thi kết thúc HP Thể dục 1 và HP Những NLCD của CM Mác Lenin 1

22/12/2015 18:36

23/12/2015

Quyết định về việc cấp học bổng cho SV CTTT học kỳ I, II năm học 2014-2015

Quyết định về việc cấp học bổng cho SV CTTT học kỳ I, II năm học 2014-2015

18/12/2015 16:51

QDso180

Page 7/14 <12345678910...1314>