Thông báo

Thông báo về việc tự kiểm tra kết quả học tập SV CTTT và LKĐT QT xét tốt nghiệp

Thông báo về việc tự kiểm tra kết quả học tập SV CTTT và LKĐT QT xét tốt nghiệp

18/12/2015 14:16

TBso99

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 đợt 4

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 đợt 4

17/12/2015 15:03

17/12/2015

Thông báo về việc đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo về việc đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 2 năm học 2015-2016

10/12/2015 09:32

10/12/2015

Các học phần dự kiến học kỳ 2 năm học 2015-2016

Các học phần dự kiến học kỳ 2 năm học 2015-2016

04/12/2015 15:51

04/12/2015

Thông báo về việc dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích CTTT và LKĐT QT

Thông báo về việc dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích CTTT và LKĐT QT

03/12/2015 15:59

03/12/2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 ( Đợt 3 )

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 ( Đợt 3 )

03/12/2015 15:55

03/12/2015

QĐ xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp CTTT

QĐ xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp CTTT

04/12/2015 13:16

01/12/2015

Dách sách dự thi kết thúc các học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

Dách sách dự thi kết thúc các học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

01/12/2015 13:12

01/12/2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

26/11/2015 15:58

26/11/2015

Danh sách học phần dự kiến bổ sung kỳ 2 năm học 2015-2016

Danh sách học phần dự kiến bổ sung kỳ 2 năm học 2015-2016

04/01/2016 18:28

07/12/2015

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016

05/11/2015 13:46

TBso86

Danh sách thí sinh cần nộp lại CMND để nhận chứng chỉ

Danh sách thí sinh cần nộp lại CMND để nhận chứng chỉ

20/10/2015 10:51

20/10/2015

DS sinh viên đủ điều kiện tiếng Anh tốt nghiệp và DS chuyển điểm A các học phần tiếng Anh đợt 2 năm 2015 (cập nhật ngày 22/9/2015)

DS sinh viên đủ điều kiện tiếng Anh tốt nghiệp và DS chuyển điểm A các học phần tiếng Anh đợt 2 năm 2015 (cập nhật ngày 22/9/2015)

19/09/2015 16:35

19/09/2015

QĐ về việc xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp CTTT

QĐ về việc xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp CTTT

22/09/2015 10:51

QĐ 126

QĐ về việc xét tiến độ học tập học kỳ II năm học 2013-2014 các lớp CTTT

QĐ về việc xét tiến độ học tập học kỳ II năm học 2013-2014 các lớp CTTT

22/09/2015 10:48

QĐ 125

Page 8/14 <12...4567891011121314>