ITC

Trần Xuân Dũng

Họ và tên: Trần Xuân Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1990                  Giới tính: Nam

Mã ngạch đang giữ: 13.095                             Hệ số lương: 2.34

Chức vụ: Nhân viên

Trạng thái: Bình thường

Thâm niên công tác: 2 năm

Chuyên ngành đào tạo: Điện tử viễn thông

Trình độ đào tạo:            Trung cấp □       Cử nhân, kỹ sư x          Thạc sỹ: □          Tiến sỹ □

I. CÔNG VIỆC:

STT Nhiệm vụ

1

Phụ trách của website trung tâm (đăng bài, viết bài, thông báo)

2

Đưa đón giáo viên nước ngoài tới giảng dạy cho CTTT

3

Phụ trách tổ chức đăng ký học phần trực tuyến 

4

Quản lý website đăng ký học phần trực tuyến dành cho sinh viên CTTT
5 Tư vấn tuyến sinh chương trình thực tập tại Nhật Bản - Meister
6 Hỗ trợ tổ chức thi TOEFL-ITP tại trường

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang thiết bị, phần mềm quản lý, địa bàn công tác...):

1. Máy vi tính

2. Máy in

3. Máy Scan

4. Văn phòng phẩm: giấy A4, dập ghim, kẹp ghim, túi clearbag, bút, điện thoại.

5. Các phòng ban có liên quan để hỗ trợ lẫn nhau.

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

Các phẩm chất, trình độ, năng lực cần có để thực hiện tốt các nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận.

Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này?

- Nhiệt tình, có khả năng ngoại ngữ.

Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này?

- 1 năm

Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này?

- Bằng tiếng Anh

- Bằng tin học

Những năng lực cần thiết cho vị trí này? Đánh dấu những yếu tố quan trọng đối với việc hoàn thành tốt công việc này:

□ Kỹ năng quản lý lãnh đạo

X  Xử lý tình huống

X Khả năng phân tích

X  Kỹ năng giao tiếp

X  Kỹ năng phối hợp

X Sử dụng ngoại ngữ

X  Kỹ năng soạn thảo văn bản

X  Kỹ năng tin học, máy tính

□ Khác (đề nghị ghi rõ)....................

Ghi chú : □ là không, X là có.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn