ITC

Đinh Hồng Phượng

Họ và tên: Đinh Hồng Phượng

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1988                                    Giới tính: Nữ

Mã ngạch đang giữ: 13.095                                        Hệ số lương: 2.34

Chức vụ: Nhân viên

Trạng thái: Bình thường

Thâm niên công tác: 4 năm

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn

Trình độ đào tạo:            Trung cấp □       Cử nhân, kỹ sư: x          Thạc sỹ □          Tiến sỹ □

I. CÔNG VIỆC:

STT Nhiệm vụ

 1

Phụ trách chương trình thực tập meister

2

Tư vấn tuyển sinh chương trình tiến tiến và liên kết đào tạo Quốc tế

3

Phối hợp tổ chức thi tiếng Anh TOEFL ITP với công ty cổ phần IIG Việt Nam

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang thiết bị, phần mềm quản lý, địa bàn công tác...):

1. Máy vi tính

2. Máy in

3. Văn phòng phẩm: giấy A4, dập ghim, kẹp ghim, túi clearbag, bút, điện thoại.

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

Các phẩm chất, trình độ, năng lực cần có để thực hiện tốt các nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận.

Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này?

Nhanh nhẹn, linh hoạt, sáng tạo, Cần cù

Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này?

1.5 năm

Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này?

Chứng chỉ: Tin học, tiếng Anh, Văn thư

Những năng lực cần thiết cho vị trí này? Đánh dấu những yếu tố quan trọng đối với việc hoàn thành tốt công việc này:

□ Kỹ năng quản lý lãnh đạo

x.  Xử lý tình huống

□ Khả năng phân tích

x.  Kỹ năng giao tiếp

x. Kỹ năng phối hợp

x. Sử dụng ngoại ngữ

x. Kỹ năng soạn thảo văn bản

x. Kỹ năng tin học, máy tính

x. Văn thư lưu trữ

Ghi chú : □ là không, X là có.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn