ITC kết nối toàn cầu

Nguyễn Tuấn Minh

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Minh

Ngày, tháng, năm sinh:                                                       Giới tính: Nam

Mã ngạch đang giữ:                                                            Hệ số lương:

Chức vụ: Giám đốc

Trạng thái: Bình Thường

Thâm niên công tác:

Chuyên ngành đào tạo:

Trình độ đào tạo:            Trung cấp □       Cử nhân, kỹ sư □           Thạc sỹ □         Tiến sỹ x

Quá trình đào tạo:

- 1996 - 2001: Học tại Đai học giao thông vận tải Hà Nội chuyên ngành kỹ thuật điện tử

- 2003: Làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

- 2005 - 2007: Học thạc sĩ  tại Học viện Kỹ thuật quan sự Hà Nội - chuyên ngành kỹ thuật điện tử

- 2010 - 2015: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học bang Okllahoma, Hoa Kỳ - chuyên ngành kỹ thuật điện tử

Lĩnh vực chuyên ngành:

- Kỹ thuật truyền thông, mạng điện tử và xử lý tín hiệu.

Nghiên cứu:

- Thảo khảo các nghiên cứu tại đây

I. CÔNG VIỆC:

STT Nhiệm vụ
 1

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, Đảng ủy trường các nhiệm vụ về liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế với các trường đối tác

 2

Tổ chức, quản lý các lớp tiếng Anh của Nhà trường cho giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên của Nhà trường.

3

Phân công công việc cho các cán bộ viên chức trong Trung tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát nội dung công việc của Trung tâm.

4

Phối hợp với các Phòng, Khoa chức năng thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường

5

Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Ban  giám hiệu Nhà trường về các công việc của Trung tâm.

6

Chủ trì các cuộc họp của Trung tâm

7

Quản lý tài sản, CBVC của Trung tâm

8

Thực hiện các công việc do cấp trưởng phân công

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang thiết bị, phần mềm quản lý, địa bàn công tác...):

1. Máy vi tính

2. Máy in

3. Văn phòng phẩm: giấy A4, dập ghim, kẹp ghim, túi clearbag, bút, điện thoại.

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

Các phẩm chất, trình độ, năng lực cần có để thực hiện tốt các nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận.

Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này?

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, sáng tạo, Cần cù

Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này?

- 5 năm

Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này?

- Chứng chỉ: Tin học, tiếng Anh, Văn thư

Những năng lực cần thiết cho vị trí này? Đánh dấu những yếu tố quan trọng đối với việc hoàn thành tốt công việc này:

x. Kỹ năng quản lý lãnh đạo

x. Xử lý tình huống

x. Khả năng phân tích

x.  Kỹ năng giao tiếp

x. Kỹ năng phối hợp

x. Sử dụng ngoại ngữ

x. Kỹ năng soạn thảo văn bản

x. Kỹ năng tin học, máy tính

x. Văn thư lưu trữ

Ghi chú : □ là không, X là có.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn