Lịch thi

Thời khóa biểu học phần Động lực học và học phần Ma sát và mài mòn

Thời khóa biểu học phần Động lực học và học phần Ma sát và mài mòn

24/11/2015 15:53

24/11/2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp bổ sung học kỳ 1 năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp bổ sung học kỳ 1 năm học 2015-2016

18/09/2015 09:53

18/09/2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015-2016

15/09/2015 17:19

15/09/2015

Danh sách lớp và thời khóa biểu K51AP

Danh sách lớp và thời khóa biểu K51AP

03/09/2015 10:22

03/09/2015

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần điều chỉnh trong học kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần điều chỉnh trong học kỳ I năm học 2015-2016

11/08/2015 16:06

TBso65

Lịch thi kết thúc học phần thiết bị đo và máy tính và học phần nhiệt động lực học học kỳ hè 2014-2015

Lịch thi kết thúc học phần thiết bị đo và máy tính và học phần nhiệt động lực học học kỳ hè 2014-2015

13/07/2015 17:01

Danh sách dự thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ Hè năm học 2014-2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ Hè năm học 2014-2015

25/06/2015 09:55

25/06/2015

Lịch thi bổ sung học phần Tiếng Anh học thuật.

Lịch thi bổ sung học phần Tiếng Anh học thuật.

08/06/2015 11:01

08/06/2015

Lịch thi kết thúc các học phần trong học kỳ 2 năm học 2014-2015

Lịch thi kết thúc các học phần trong học kỳ 2 năm học 2014-2015

20/04/2015 16:42

20/04/2015

Lịch học và danh sách các lớp tiếng Anh của sinh viên K50AP

Lịch học và danh sách các lớp tiếng Anh của sinh viên K50AP

20/03/2015 07:38

19/03/15

Lịch đổi phòng môn mac-lenin

Lịch đổi phòng môn mac-lenin

29/01/2015 09:46

29/01/15

Lịch học bù của K50AP

Lịch học bù của K50AP

23/01/2015 10:41

20/01/2015

Các học phần dự kiến mở trong học kỳ II năm học 2014-2015

Các học phần dự kiến mở trong học kỳ II năm học 2014-2015

11/11/2014 11:23

Học phần dự kiến

Danh sách sinh viên và các lớp học phần kỳ I năm học 2014-2015

Danh sách sinh viên và các lớp học phần kỳ I năm học 2014-2015

11/09/2014 16:00

Danh sách sinh viên và các lớp học phần kỳ I năm học 2014-2015

Page 3/3 <123>