Cựu sinh viên

Ngô Văn Cường

Họ và tên: Ngô Văn Cường

MSSV: DTK1051010605

Lớp: K46API

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: destinyk46api@gmail.com

SĐT: 01642.007.726

Địa chỉ liên hệ: Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Tin mới hơn

Tin cũ hơn