Cựu sinh viên

Đặng Văn Huyên

Họ và tên: Đặng Văn Huyên

MSSV: DTK1051010639

Lớp: K46API

Xếp loại tốt nghiệp:  Giỏi

Email: danghuyen20592@gmail.com

SĐT: 01644.345.085

Địa chỉ liên hệ: Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Tin mới hơn

Tin cũ hơn