Cựu sinh viên

Trần Việt Cường

Họ và tên: Trần Việt Cường

MSSV: DTK0851030152

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Honda Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn