Cựu sinh viên

Cao Xuân Trường 

Họ và tên: Cao Xuân Trường 

MSSV: DTK0851040058

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp:  Trung bình

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Denso Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn