Cựu sinh viên

Nguyễn Chí Công

Họ và tên: Nguyễn Chí Công

MSSV: DTK1051010407

Lớp: K46APM

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: nguyenchicong0503@gmail.com

SĐT: 0969.516.100

Địa chỉ liên hệ: thôn Tiến Lập, xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hòa, Bác Giang

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn