Cựu sinh viên

Bùi Anh Thư

Họ và tên: Bùi Anh Thư

MSSV: DTK0851060217

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn