Cựu sinh viên

Trần Thị Quý Anh

Họ và tên: Trần Thị Quý Anh

MSSV: DTK1051020166

Lớp: K46API

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: quyanh145@gmail.com

SĐT: 0982.395.811

Địa chỉ liên hệ: Tổ 12, phường Quán Triều, Thái Nguyên

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Tin mới hơn

Tin cũ hơn