Cựu sinh viên

Nguyễn Quốc Huấn 

Họ và tên: Nguyễn Quốc Huấn 

MSSV: DTK0851010606

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Honda Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn