Cựu sinh viên

Trần Thế Long

Họ và tên: Trần Thế Long

MSSV: DTK0851010032

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn