Cựu sinh viên

Phạm Đức Cương

Họ và tên: Phạm Đức Cương 

MSSV: DTK0851010002

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn