Cựu sinh viên

Hoàng Minh Tú

Họ và tên: Hoàng Minh Tú

MSSV: DTK0851020148

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: TB khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty oto Toyota Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn