Cựu sinh viên

Trịnh Đức Trường

Họ và tên: Trịnh Đức Trường

MSSV: DTK1051010471

Lớp: K46APM

Xếp loại tốt nghiệp:  Giỏi

Email: truongtrinhduc.tnut@gmail.com

SĐT: 0989.981.107

Địa chỉ liên hệ: tổ 20, phường Quang Trung, Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn