Cựu sinh viên

Nguyễn Thị Lâm Oanh 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lâm Oanh 

MSSV: DTK0851010702

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn