Cựu sinh viên

Ngô Thùy Dung

Họ và tên: Ngô Thùy Dung

MSSV: DTK1051020342

Lớp: K46API

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: melissa.tnut@gmail.com

SĐT: 0967.680.811

Địa chỉ liên hệ: thôn Yên Trung, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn