Cựu sinh viên

Dương Duy Sơn

Họ và tên : Dương Duy Sơn

MSSV : DTK0951010208

Lớp : K45AP

Xếp loại tốt nghiệp : Khá

Email : kenvil.k45ap@gmail.com

SDT : 0943.491.666 - 0973.912.777

Địa chỉ liên hệ : Tổ 1, P. Phan Đình Phùng TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Nơi công tác ra trường : Công ty TNHH một thành viên cơ khí hoá chất 14 - Z114 Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Bộ quốc phòng.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn