Cựu sinh viên

Nguyễn Thị Như Trang

Họ và tên: Nguyễn Thị Như Trang 

MSSV: DTK0851030354

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn