Cựu sinh viên

Nguyễn Sơn Tùng

Họ và tên: Nguyễn Sơn Tùng

MSSV: DTK0951010824

Lớp: K45AP

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: 

SĐT: 0989.283.011

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn