Cựu sinh viên

Đỗ Minh  Hải

Họ và tên: Đỗ Minh  Hải 

MSSV: DTK0851010087

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Samsung Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn