Cựu sinh viên

Tống Ngọc Linh

Họ và tên: Tống Ngọc Linh

MSSV: DTK0851010399

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: tnlinhkent@gmail.com

SDT: 01689.971.372

Địa chỉ liên hệ: P. Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Nơi công tác ra trường: Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

 

 

Lời nhắn: (đến các em sinh viên khóa sau)

- Time and Life do not wait for no men

Tin mới hơn

Tin cũ hơn