Cựu sinh viên

Vũ Duy Khánh

Họ và tên: Vũ Duy Khánh

MSSV: DTK1051020116

Lớp: K46API

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: vuduykhanh2204@gmail.com

SĐT: 0973.264.006

Địa chỉ liên hệ: Na Long, Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn