Cựu sinh viên

Nguyễn Đức Thanh

Họ và tên: Nguyễn Đức Thanh

MSSV: DTK0851060070

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Tin mới hơn

Tin cũ hơn