Cựu sinh viên

Trần Quang Huy 

Họ và tên: Trần Quang Huy 

MSSV: DTK0851030175

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn