Cựu sinh viên

Lê Đình Việt

Họ và tên: Lê Đình Việt

MSSV: DTK1051010479

Lớp: K46APM

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: ledinhviet0504@gmail.com

SĐT: 01692.670.236

Địa chỉ liên hệ: thôn Minh Hiệp 3, Minh Khai, Hà Đông, Hà Nội

Nơi công tác sau khi ra trường: Công ty TNHH Denso Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn