Cựu sinh viên

Vũ Duy Thắng

Họ và tên: Vũ Duy Thắng

MSSV: DTK0951010362

Lớp: K45AP

Xếp loại tốt nghiệp:  Khá

Email: vuduythang139@gmail.com

SĐT: 01675.571.301

Địa chỉ liên hệ: Na Long - Hóa Trung - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Nơi công tác khi ra trường: Canon Việt Nam - Quế Võ TP. Bắc Ninh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn