Cựu sinh viên

Nguyễn Quang Bộ

Họ và tên: Nguyễn Quang Bộ

MSSV: DTK0851010293

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn