Cựu sinh viên

Phạm Minh Tuấn

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn

MSSV: DTK0851060233

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty oto Toyota Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn