Cựu sinh viên

Đỗ Văn Thắng

Họ và tên: Đỗ Văn Thắng

MSSV: DTK0851010276

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Yamaha Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn